Pysyvä Asfalttikorjaus Suomen Oloihin
15Kg Säkki - 22Kg Säkki - 1 Tonnin Säkki Taattu Pysyvä Ez Street –Kylmäasfaltti Toimii Vedessä

EZ Street kaldasfalt: Den enkleste måten å tette hull og reparere asfaltveier på i Norge

ez-street-bag

Hemmeligheten bak EZ Street er at polymer-modifisert kaldasfalt permanent kan reparere hull, kanter og riper og fungere som belegg på asfalt eller betong. Den fungerer under alle værforhold - den kan til og med påføres i sølepytter.

På innkjørsler og veier, er EZ Street kaldasfalt lett å bruke og krever ingen blanding eller bindingsmiddel. Det er bare å fjerne løst rusk, fylle området med EZ Street kaldasfalt og deretter sørge for å få den så kompakt som mulig ved hjelp av en håndstampe, en spade eller bildekk. Overfyll den til en liten haug, siden trafikken også vil komprimere den litt.

EZ Street kaldmiks er tilgjengelig i enkeltposer eller større kvanta

For kommersiell og kommunal bruk er EZ Street kaldasfalt produsert gjennom konvensjonell asfalttilvirkning og bruker tilhørende prosesser. Det er flere fordeler for storbrukere:

  • EZ Street kaldasfalt kan lagres i mange måneder.
  • Et beredskapslager med EZ Street kaldasfalt betyr at du gjør jobben som står på timeplanen (ikke når varmblandingsanlegget er i drift).
  • EZ Street kan tilpasses lokale klima og trafikkforhold for å oppnå optimal ytelse.
  • Den fungerer raskt, den er komplett og varer i årevis – det er ikke nødvendig å reparere på nytt noen uker eller måneder senere.

EZ Street kaldasfalt er også tilgjengelig i sekker på både 22 kg og 15 kg for småflikking og mindre reparasjoner for hjemmebruk.

Kommunale veier: Reparasjoner blir mer effektive og mindre kostnadskrevende med EZ Street kaldasfalt

EZ Street brukes over hele verden - i Europa, Latin-Amerika, Australia og USA – og endrer måten brudd i fortau blir reparert på. Den kan lagres i inntil seks måneder, så veiarbeidere slipper å vente på et varmblandingsanlegg. De bare bruker det de trenger når de trenger det.

Private oppkjørsler: Med EZ Street kan du gjøre jobben selv

Et veihull i en privat eller offentlig oppkjørsel kan enkelt fikses med EZ Street. Fyll hullet med EZ Street rett fra posen og gjør det kompakt ved hjelp av en spade eller et bildekk. Det vil vare i årevis.

EZ Street kaldasfalt er miljøvennlig og kostnadseffektivt.

Fordi EZ Street kan lagres og brukes kaldt, er det lett å bruke og miljøvennlig. Med færre turer til varmasfalt-anlegget bruker du mindre drivstoff og reduserer produksjon av karbondioksid, aerosoler og avgasser - en fordel for miljøet til enhver årstid.

Kontakt oss for mer info:

Thomas Trevland
Mobil: 997 44 066
Epost:thomas@conzeptas.no
Request e-brochure

Kontakt oss for mer info:

Thomas Trevland
Mobil: 997 44 066
Epost:thomas@conzeptas.no
Request e-brochure


EZ Street brukes over hele verden - i Europa, Latin-Amerika, Australia og USA – og endrer måten brudd i fortau blir reparert på. Den kan lagres i inntil seks måneder, så veiarbeidere slipper å vente på et varmblandingsanlegg. De bare bruker det de trenger når de trenger det.

Copyright 2018 :: The EZ Street Company :: All rights reserved. :: Permanent Pothole Repair
EZ STREET® is a registered trademark of The EZ Street Company.
Visit EZ STREET for more information on pothole repair