Skip to main content

DEN ENKLESTE MÅTEN Å TETTE

ASFALTVEIER PÅ I NORGE

Permanent Asfaltreparasjon for Norge

Hemmeligheten bak EZ Street er polymer-modifisert kaldasfalt.Den kan reparere hull, kanter og sprekker permanent. Den fungere både på asfalt og betong. Den fungerer under alle værforhold – den kan til og med brukes i vann.

På veier og plasser er EZ Street kaldasfalt lett å bruke og krever ingen blanding eller bindingsmiddel. Det er bare å fjerne løst rusk, fylle området med EZ Street kaldasfalt og deretter sørge for å få den så kompakt som mulig ved hjelp av en håndstampe,vibroplate,spade eller bildekk. Overfyll den til en liten haug, siden trafikken også vil komprimere den litt.

EZ Street produserer og har asfalt på lager.

Kommune Veivedlikehold

EZ Street global

Garantert Permanent

Fungerer I Vann

EZ Street kaldasfalt er tilgjengelig i 22kg og 1000kg sekker. Bulk er også tilgjenngelig

For kommersiell og kommunal bruk er EZ Street kaldasfalt produsert gjennom konvensjonell asfaltproduksjon og bruker tilhørende prosesser.

Det er flere fordeler for profesjonelle brukere:

  • EZ Street kaldasfalt kan lagres i mange måneder.
  • Et beredskapslager med EZ Street kaldasfalt betyr at du gjør jobben som står på timeplanen (ikke når asfaltanlegget er i drift).
  • EZ Street kan tilpasses lokale klima og trafikkforhold for å oppnå optimal ytelse.
  • Den fungerer raskt, den er klar til bruk og varer i årevis – det er ikke nødvendig å reparere på nytt noen uker eller måneder senere.

22 kg sekker

1 Tonn BIG BAG

Bulk

Offentlige veier: Reparasjoner blir mer effektive og mindre kostnadskrevende med EZ Street kaldasfalt

EZ Street brukes over hele verden – i Europa, Latin-Amerika, Australia og USA – og endrer måten skader på asfalt blir reparert på. Den kan lagres i inntil seks måneder, så entreprenøren slipper å vente på et varmblandingsanlegg. De bare bruker det de trenger når de trenger det.

Private områder: Med EZ Street kan du gjøre jobben selv

Et asfalthull på private eller offentlige veier og plasser kan enkelt fikses med EZ Street. Fyll hullet med EZ Street rett fra sekken og komprimer ved hjelp av en spade eller et bildekk. Det vil vare i årevis.

Applikasjoner

Asfalthull

Istandsetting etter veiarbeid

Kumlokk og rister

EZ Street kaldasfalt er miljøvennlig og kostnadseffektivt.

Fordi EZ Street kan lagres og brukes kaldt, er det lett å bruke og er miljøvennlig. Med færre turer til varmasfalt-anlegget bruker du mindre drivstoff og reduserer produksjon av karbondioksid, partikkler og avgasser – en fordel for miljøet året rundt.

Hopp rett ned til innholdet